Dobro došli!

Kada koristite web-platformu Kupujem Domaće, može se dogoditi da nam povjerite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima države Crne Gore i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Lični podaci koje prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Opšti Uslovi Korištenja Kupujem Domaće, kao i obezbedili udobno i bezbjedno korišćenje Kupujem Domaće, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog ( kao Korisnik-Kupac) na Kupujem Domaće i kada kreirate online prodavnicu (kao Trgovac-Prodavac) na Kupujem Domaće. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, PIB-a ili registrovanog broja, te opisa i fotografija proizvoda koje želite da prodate.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem Kupujem Domaće

Podaci o načinu na koji koristite Kupujem Domaće

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve proizvode postavili na Kupujem Domaće, koje ste ključne riječi koristili za pretraživanje, koje ste proizvode promovisali putem usluga za promocije oglasa, te koje ste druge korisnike Kupujem Domaće kontaktirali. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar Kupujem Domaće, kao i tekstualne konverzacije sa administracijom Kupujem Domaće realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o ocjenama koje ste dali drugim korisnicima Kupujem Domaće, podatke o korisnicima koje ste dodali u Adresar unutar Kupujem Domaće, te podatke o proizvodima koje ste dodali na listu proizvoda koje pratite.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja Kupujem Domaće, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate Kupujem Domaće. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate Kupujem Domaće.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja Kupujem Domaće, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate Kupujem Domaće, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje Kupujem Domaće može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje Kupujem Domaće.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

Kupujem Domaće Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Opšti Uslovi Korištenja Kupujem Domaće (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika Kupujem Domaće u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija Kupujem Domaće, poput kreiranja online prodavnice sa proizvodima i konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar Kupujem Domaće.

Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje oglasa, kontakt sa drugim korisnicima)

Prikupljanje podataka o proizvodima koji se oglašavaju na web-platformi, na primjer opisa i fotografija predmeta, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja web-platforme i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju Kupujem Domaće nudi korisnicima. Da biste mogli da kreirate online prodavnicu sa proizvodima koje oglašavate na web-platformi, neophodno je prikupljanje podataka poput imena i prezimena, adrese, broja telefona, email adrese.

Kako bi osnovna usluga koju web-platforma nudi svojim korisnicima bila kvalitetna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija web-platforma, npr. postavljanja i pretrage proizvoda, konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar web-platforma, automatskog pamćenja lozinke za Kupujem Domaće korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd. Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima-kupcima besplatna, Kupujem Domaće prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.

Relizacija ponuda partnerskih kompanija

Kupujem Domaće svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko web-platforma ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, proslijedimo partnerskim kompanijama.

Profilisanje korisnika

Podaci koje prikupljamo korišćenjem web-platforma, primjera radi podaci o tome koje kategorije i grupe na Kupujem Domaće korisnici posećuju i koje proizvode pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.

Kako koristimo Vaše lične podatke

Kupujem Domaće podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Crne Gore, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci o predmetu koji oglašavate preko KupujemProdajem nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom Kupujem Domaće koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

U određenim slučajevima koji proističu iz Opšti Uslovi Korištenja web-platforma, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj proizvoda odjednom, postavlja oglase neprimerene sadržine, postavlja oglase u pogrešnu kategoriju i grupu, odnosno porukama ili na drugi način uznemirava druge korisnike, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov oglas u odgovarajuću kategoriju i grupu, ili preduzeti neku drugu meru.

Vaše lične podatke web-platforma čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Kupujem Domaće kontinuirano sprovodi mjere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbjednosnih tehnologija.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Opšti Uslovi Korištenja web-platforma. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik Kupujem Domaće, odnosno dok nam ne podnesete zahtjev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, čuvamo 30 dana prije konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, Kupujem Domaće će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Crne Gore.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

Kupujem Domaće može podijeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

  • Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.
  • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.
  • Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Opšti Uslovi Korištenja Kupujem Domaće.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Opšti Uslovi Korištenja Kupujem Domaće prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima – suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od povjerenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje Kupujem Domaće nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbjednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa KupujemProdajem i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:

  • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera Kupujem Domaće,
  • Partnerske softverske kompanije, koja izrađuje napredna softverska rešenja za predlaganje kategorije i grupe prilikom postavljanja proizvoda na Kupujem Domaće od strane korisnika.
  • Partnerske analitičke kompanije, koja vrši analizu posećenosti internet portala,
  • Ad-serving kompanije, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD i Gemius SA iz Poljske.
  • Oglašivačke mreže, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD, ConnectAd iz SAD i Criteo iz Francuske.
  • Kompanije od kojih prikupljamo javno dostupne podatke i e-mail adrese prilikom social logina (kreiranja korisničkih naloga i korisničkog logovanja preko društvenih mreža) i sa kojima navedene i slične podatke i e-mail adrese delimo, poput kompanija Facebook iz SAD, Twitter, Apple iz SAD, Google iz SAD i Googleovih podružnica širom sveta.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podijelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primjera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Crne Gore.

U svakom trenutku, imate pravo da izmijenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na Kupujem Domaće (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obaviješteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Crne Gore.

Ukoliko ste registrovani korisnik Kupujem Domaće, pristup svojim podacima možete imati putem opcije Moj Nalog koja se nalazi u meniju na Kupujem Domaće (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj Kupujem Domaće korisnički nalog).

Zahtjev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Crne Groe, možete podneti putem emaila: [email protected] .

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, Kupujem Domaće će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumijevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja Kupujem Domaće. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.